Hulp vragen is lastig. Je stelt je kwetsbaar op. Wat zullen ‘ze’ denken? Er heerst een soort collectieve overtuiging...